Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Matkrukka.no samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Matkrukka.no er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler Matkrukka.no inn personopplysninger?

Vi behandler opplysninger som du har gitt til oss når:

  • Du har bestilt et eller flere produkter
  • Du har blitt medlem hos Matkrukka.no
  • Du har kontaktet oss gjennom kontaktskjema eller chat på Matkrukka.no

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss en melding gjennom vårt kontaktskjema. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Send oss da en melding gjennom vårt kontaktskjema.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker matkrukka.no registrerer vi hvilke sider som har blitt besøkt hva hvilke IP-adresser. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvilke nettsteder eller søketjenester brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi knytter ikke IP-adressene til ditt navn, e-postadresse eller brukerkonto.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Matkrukka.no bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på matkrukka.no:

IDInnholdVarighet
woocommerce_cart_hashInneholder informasjon om handlekurven som helhet 
woocommerce_items_in_cartListe over hvilke produkter og tjenester som er i handlekurven 
wp_woocommerce_session_Inneholder en unik kode for hver kunde slik at våre systemer finner riktig handlekurv i databasen. 
wordpress_[hash]Påloggingsdetaljer, brukes for å slippe å skrive inn passord hver gang du bruker matkrukka.no14 dager
wordpress_logged_in_[hash]Indikator for om du er pålogget eller ikke 
wp-settings-{time}-[UID]Brukerinnstillinger for administratorer 
__lc.visitor_id.<id_of_the_visitor>  ID for den besøkende  utløper om 32 måneder
__lc_vv  LiveChat versjon under chatteøkten
__livechat  ansvarlig for mange ting som kreves for LiveChat å fungere skikkelig, for eksempel  siste operatør  utløper om 3 år
__livechat_lastvisit  Tidstempel for siste  utløper om 3 år
__livechat_chat  ID for pågående chat  utløper om 32 måneder
chat_running  brukes til å sjekke om chat er ventet  24 timer
hide_eye_catcher  den er koblet til LiveChat øyefanger  under chatteøkten
lc.<license_id>.secret_id  den brukes av kommunikasjonsprotokoll  under chatteøkten
secret_token_<license_id>  den brukes av kommunikasjonsprotokoll  24 timer
lc_invitation_opened  holder status for LiveChat hilsen under chatteøkten
lc_sso<license_id>  den brukes av kommunikasjonsprotokollen  utløper om 3 år
lc_window_state  det forteller om vinduet er minimert eller ikke  under chatterøkten
main_window_timestamp, main_window_timestamp_0  brukes til å spore app tilstand mellom ulike faner  under chatteøkten
message_text  inneholder tekst skrevet av besøkende før meldingen sendes  under chateøkten
recent_window  brukes til å spore apptilstand mellom forskjellige faner  under chatteøkten
autoinvite_callback  denne informasjonskapselen brukes til riktig håndtering av JS Api og tilbakeringing av meldinger  under chatteøkten
notification[status ping] tidsstempel for siste ping, informasjon om agent tilgjengelighet og status for den besøkende  under chatteøkten
notification[personal_invitation]  brukes til synkronisering mellom nettleserens faner i det gamle vinduet under chatteøkten
3rdparty det er vant til å sjekke om nettstedet tillater installering av skript fra en tredjepartsselskaper, dvs. LiveChat. Utløpsdato: per økt 
__lc_mcid & __lc_mcst  informasjonskapsler som vi bruker internt, inneholder de ikke noen besøkendes data 

4. Hva registreres når du bestiller våre tjenester?

Når du bestiller våre produkter og tjenester må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Navn og adresse bruker vi for å vite hvor vi skal levere produktene eller tjenestene.

Telefonnummer bruker vi dersom vi har behov for å kontakte deg på kort varsel med viktig informasjon om produktene eller tjenestene som du har bestilt. For eksempel dersom en leveranse blir forsinket.

E-post bruker vi til å sende ordrebekreftelse og faktura, samt annen informasjon som er relevant for ditt kundeforhold. Noen ganger vil vi også sende ut brukerundersøkelser for å få bedre innsikt i hvordan våre kunder opplever tjenesten.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Meldinger innsendt per epost eller via vårt kontaktskjema på matkrukka.no

Meldinger lagres i vår e-postsystem inntil den aktuelle saken er avsluttet. Når saken er avsluttet, sletter vi meldingene men beholder en kort anonymisert oppsummering som brukes til forbedring av våre tjenester og produkter.

Meldinger send gjennom vårt chat-system

Chat-historikk lagres i vårt chat-system, slik at vi kan følge opp kundeforholdet på best mulig måte. 

Spørreundersøkelser

Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Matkrukka.no vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

6. Informasjonssikkerhet og databehandlere

Bruk av databehandlere

Matkrukka AS har en IKT-driftsmodell der vi administrerer en stor del av våre systemer selv, mens den tekniske driften er satt ut til eksterne parter.

Nettsiden matkrukka.no er hostet hos PRO ISP AS som er en norsk leverandør med datasenter i Norge. PRO ISP AS står for teknisk drift av databasen som blant annet inneholder kundekontoer og leveransehistorikk. Kundekontoer og leveransehistorikk lagres også i vårt regnskapssystem, som leveres og driftes av Fiken AS i Norge. Som betalingsformidler ved bestillinger gjennom matkrukka.no benytter vi Stripe, et globalt selskap som har hovedkontor i San Fransisco.

Chat-funksjonen leveres av LiveChat, Inc, som også lagrer chat-historikk.